Plein Air 1978 - 1986 (Ages 15 - 23)

Drawn from References by Xu Rong-chu, Xu Yong, Gu Lian-tang, and Wang Yi-sheng

© 2020 by Dashuai Sun. Check out the artist on social media: